สถานที่ติดต่อ:   สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ที่อยู่:   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์:   02-142-2465 ถึง 67
โทรสาร:   02-143-8752
อีเมล์:  pvb@treasury.go.th