: : 
 
* จังหวัด: 
ชื่ออาคารชุด
 
 

 
 วิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่ดิน
 1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
     - เลือก * จังหวัด
 2. กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข
 
 หมายเหตุ:
 - เลือกสำนักงานที่ดินเพื่อ แสดงเฉพาะอำเภอในสำนักงานที่ดิน
 - สามารถป้อนข้อมูล ตำบล ทะเบียนเลขที่อาคารชุด ร่วมกับ จังหวัด อำเภอ เพื่อกรองข้อมูล