* จังหวัด: 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : 
 
* ดู ตารางค่าเสื่อมราคา คลิกที่นี่ *   ***** ดู คำนิยามประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ คลิกที่นี่ *  
 
 
 วิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่ดิน
 1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
     - เลือก * จังหวัด
 2. กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข