* เลขที่โฉนด: 
หน้าสำรวจ : 
* จังหวัด: 
 
 
 
 วิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่โฉนด
 1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
     - กำหนด * เลขที่โฉนด
     - เลือก * จังหวัด
 2. กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข
 
 หมายเหตุ:
 - ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ
 - เลือกสำนักงานที่ดิน เพื่อแสดงเฉพาะอำเภอในสำนักงานที่ดิน
 - จังหวัดแสดงเฉพาะที่มีข้อมูล
 - สามารถป้อนข้อมูลหน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล รวมกับเลขที่โฉนดเพื่อกรองข้อมูล