* เลขที่ดิน: 
แผนที่ภูมิประเทศ : 
* ระวาง: 
แผ่นที่ : 
* จังหวัด: 
 
 
 
 วิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่ดิน
 1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
     - กำหนด * เลขที่ดิน
     - กำหนด * ระวาง
     - เลือก * จังหวัด
 2. กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข
 
 หมายเหตุ:
 - จังหวัดแสดงเฉพาะที่มีข้อมูล
 - สามารถป้อนแผนที่ภูมิประทศ แผ่นที่ รวมกับเลขที่ดินเพื่อกรองข้อมูล