.:::  คำแนะนำสำหรับการค้นหาคารประเมินที่ดินรายแปลง  :::.

ข้อมูลราคาประเมิน ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ เป็นการประเมินรายบล๊อก หากต้องการสอบถามราคาประเมินที่ดิน
สามารถไปขอดูที่กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนั้นๆ และสำนักประเมิน
ราคาทรัพย์สินอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ตรวจสอบข้อมูลที่ดินกับเอกสารสิทธิ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ตั้งอยู่


 
.....ตัวเลขระวางทั้งหมดจะแยกเป็น 3 ชุด
.....ชุดที่หนึ่งประกอบด้วยเลข 4 หลักเช่น 5036 ตามด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่คือ I หรือ II หรือ III หรือ IV
.....ชุดที่สอง ประกอบด้วยเลขอยู่ 4 ตัวอักษร เช่น 5420
.....ชุดที่สามเป็นตัวเลข 2 หลักตั้งแต่ 00 - 64
ถ้าหากค้นหาด้วยเลขที่โฉนดและเลขที่ดินไม่พบราคาประเมิน ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ